Stichting Sanghimala (= Nepalees voor “kring van vrienden”) heeft ten doel:


* In Nepal sponsort de stichting kansarme jongeren (en incidenteel ook volwassenen) m.b.t. onderwijs, kleding, onderdak, en voeding. 
Daarnaast vindt (ook financiële) ondersteuning plaats bij het volgen van bijv. taal- en computercursussen en bij het opbouwen van kleine ondernemingen.
Op deze manier leren de betreffende jongeren op eigen benen staan en een menswaardig en zelfstandig bestaan op te bouwen.
De financiële steun gebeurt in de vorm van sponsoring of het verstrekken van een microkrediet.

* De geldmiddelen van de stichting komen o.a. voort uit donaties; het organiseren van  reizen naar Nepal; de verkoop van Nepalese handarbeid- en kunstvoorwerpen en sieraden; het organiseren van Nepalese avonden met Nepalese muziek en maaltijden, het geven van Nepalese kook- en taallessen.

 

Aan donaties ontvangen in 2013:  2404 euro

Aan sponsoring en micro-crediet uitgegeven: 6373 euro

Wij zijn een van de weinige stichtingen, waar meer geld aan donaties uitgaat, dan er binnenkomt. Wij gebruiken hier een deel van de opbrengst van onze aktiviteiten voor. Alle kosten (telefoon-, drukwerk-, internet-, administratie- en bankKosten) worden door de stichting betaald en worden dus niet van de donaties ingehouden.

De jaarcijfers (vanaf 1999) zijn op afspraak voor iedereen in te zien.

 

Stichting Sanghimala, 't Hondsbosch 57, 1821CD Alkmaar

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tel. 072-5094475

KvK Alkmaar nr. 37082981

IBAN NL30ABNA0580139948

Bestuur:

voorzitter: R.H. Leek (onbezoldigd)

secretaris/penningmeester: vacant

kok/reis-adviseur: Krishna Poudel (sinds 1998)

Per 1 febr. 2016 is Krishna Poudel tevens bedrijfsleider van de stichting.

 

Additional information